Ugody bilateralne do postępowań restrukturyzacyjnych i


Ugody bilateralne do postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Czy dochodzenie roszczeń przed sądem jest ograniczone w czasie. Niewypłacalność dłużnika nie musi przewodzić wyłącznie do jego upadłości. Szansą na przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją są postępowania restrukturyzacyjne. Prawo upadłościowe a prawo egzekucyjne studium przypadków Czy lata obowiązywania Prawa upadłościowego - doprowadziły do wykształcenia zgodnych i powszechnych praktyk w obszarze wpływu postępowania upadłościowego na postępowania egzekucyjne? Obrona zarządu vs przedawnienie roszczeń. Nowela restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego, skraca podstawowy termin przedawnienia długów z do lat. Nowe przepisy przewidują też, że w kwestiach przeciw konsumentom sąd będzie z urzędu badał, czyli doszło do przedawnienia lub nie. Postępowanie przeznaczone dla przedsiębiorców, jacy są na skraju wypłacalności lub są wprzódy niewypłacalni. Co do reguły zarząd nadal będzie w ręku przedsiębiorcy, będzie lecz pod stałą kontrolą sądu i wierzycieli. Dłużnik będzie mógł uzyskać ochronę przed egzekucjami. Czy Prawo upadłościowe doprowadziło do wykształcenia zgodnych i powszechnych praktyk w zakresie wpływu postępowania upadłościowego na postępowania egzekucyjne? Czy koszty postępowania egzekucyjnego względem dłużnika, co dotyczy którego ogłoszono upadłość, powinny być zgłoszone na listę wierzytelności? Czy zaawansowanie postępowania egzekucyjnego wpływa na rodzaj skutków jakie wywołuje ogłoszenia upadłości na postępowanie egzekucyjne? Zasady ogólne postępowania po ogłoszeniu upadłości. Zgłoszenie wierzytelności. Lista wierzytelności. Likwidacja masy upadłości. Oszukańcze i nie oszukańcze bankructwo. Pozycja prawna wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo w Prawie upadłościowym. Możliwość zabezpieczenia wierzytelności prawem rzeczowym stanowi fundamentalną zasadę polskiego systemu prawnego. Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne modyfikują tę regułę a praktyka stosowania prawa nie daje jednoznacznych odpowiedzi na pytania. Czym są koszty likwidacji przedmiotu zabezpieczenia oraz inne koszty postępowania upadłościowego zaspakajane z kwoty uzyskanej z likwidacji przedmiotu zabezpieczenia jak wyliczyć % części sumy uzyskanej z likwidacji? Jak wygląda praktyka stosowania przepisów o bezskuteczności zabezpieczeń w upadłości i restrukturyzacji? Jakie uprawnienia przysługują w postępowaniu upadłościowym wierzycielowi rzeczowemu? Postępowania restrukturyzacyjne. Postępowanie o zatwierdzenie układu. Przyspieszone procedura układowe. Postępowanie układowe. Postępowanie sanacyjne. Zbieg wniosku upadłościowego i wniosku restrukturyzacyjnego. Czy wniosek o wszczęcie postępowania układowego lub upadłościowego to wystarczająca ochrona na rzecz członka zarządu. Czy złożenie wniosku o upadłość poprzez osobę trzecią zwalnia członków zarządu z odpowiedzialności? Dla kogo Zarząd Radcowie prawni Właściciele załoga managerska i kierownicza komornicy sądowni.

Komentarze: 1


noavatar.png
Łukasz Maryniak specjalizuje się w prawie internetu 2020-05-11

Podobało mi się oglądanie tego, bardzo dobry materiał, doceniam.